Jak ułożyć trawnik z rolki?

Jak ułożyć|trawnik z rolki?

Trawniki z darni rolowanej rozkładać można od marca do końca listopada unikając dni upalnych powyżej 25°C.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:

Pierwszą czynnością w przygotowaniu podłoża jest sprawdzenie czy na terenie gdzie ma powstać trawnik jest warstwa urodzajnej gleby min. 8-10 cm. W wypadku ubogiego podłoża teren trzeba użyźnić, dodając substancje organiczne w postaci substratu torfowego lub kompostu od 1cm do 5cm na powierzchnie.

Dodatek ten poprawi stosunki powietrzne i wodne w glebie. W wypadku gleb ciężkich należy dodać również piasku zwiększającego przepuszczalność.

Następnie teren należy przekopać usuwając kamienie i inne zanieczyszczenia. Powierzchnia pod trawnik powinna być idealnie wyrównana i ubita. Taki efekt uzyskamy poprzez kilkakrotne grabienie, równanie terenu na przemian z ubijaniem stopami przenosząc cały ciężar ciała na pięty, później używając walca 50-70kg. W okresach suchych teren należy nawilżyć dzień wcześniej przed rozkładaniem darni.

MONTAŻ:

Rozkładanie trawnika nie jest czynnością skomplikowaną. Mogą ją wykonać domownicy, jeżeli w grę wchodzi powierzchnia do 100m2.

Układanie najlepiej rozpocząć od naturalnej linii prostej np. wzdłuż budynku, krawężnika. Rolki rozwijamy jedna przy drugiej starając się, aby każdy następny rząd był przesunięty względem siebie o połowę długości odcinka (cegła w murze). Odcinki powinny stykać się ściśle nie pozostawiając szczelin. Na stokach darń mocujemy kołeczkami 1-3 na m2. Zakupioną materiał należy rozwinąć wciągu 24h ograniczając okres w którym trawa jest zrolowana, składować w miejscu zacienionym.

Po rozwinięciu całość zwałować i podlać. Przez pierwsze 3 tygodnie najważniejsze będzie podlewanie. Najlepiej wcześnie rano lub wieczorem, obficie przesączając trawnik i podłoże na 8 cm, jednak jeżeli zauważymy oznaki podsychania (trawa robi się ciemniejsza i traci sprężystość po nadepnięciu ślad na trawie się błyszczy i trawa się nie podnosi ) należy podlać nawet w środku upalnego dnia.

Pierwsze koszenie wykonujemy po tygodniu gdy wysokość źdźbła osiąga ok. 10 cm. Skracamy wtedy do 6 cm. Przy późniejszych koszeniach (średnio raz w tygodniu) możemy stopniowo obniżać wysokość kosiarki, jednak nie niżej niż 4 cm.

Proces ukorzenienia zaczyna się po trzech dniach. W dobrych warunkach po tygodniu darń z folii nie daje się oderwać. Przyjmowanie się darni z gruntu odbywa się nieco dłużej ok. 3 tygodni. Niezależnie od procesu ukorzenienia trawnik można użytkować umiarkowanie od razu po zainstalowaniu jeżeli nie jest zbyt mokry lub podsuszony.

Po położeniu obowiązują te same zasady pielęgnacji i nawożenia jak trawników z siewu.