Metody zakładania trawnika

Metody zakładania trawnika

Trawnik można założyć dwoma metodami: z siewu lub poprzez położenie trawnika z rolki. W obu przypadkach zasady przygotowania podłoża i pielęgnacji trawników są podobne. Jakie są zatem najważniejsze różnice?

  • natychmiastowy efekt estetyczno-użytkowy po położeniu trawy rolowanej, który uzyskamy dopiero po kilku miesiącach po zasianiu nasion;
  • układanie darni w rolkach możliwe jest od marca do listopada, z pominięciem dni mroźnych czy upalnych w lecie. Trawnik z siewu zakładamy od kwietnia do września, unikając okresów suszy i upałów;
  • mniejsze nakłady pracy przy położeniu trawy z rolki, ale większe nakłady ekonomiczne w porównaniu z siewem nasion.
Przygotowanie podłoża

Przed założeniem trawnika należy zniszczyć starą roślinność (mechanicznie lub chemicznie np. Randapem). Powierzchnię należy przekopać i użyźnić. W przypadku podłoża piaszczystego należy dodać substancję organiczną (np. kompost, torf) lub glebę ogrodową. W przypadku podłoża gliniastego należy dodać piasek + torf wysoki. Po wymieszaniu gleby z dodatkami na głębokość ok. 10 cm powierzchnię wyrównujemy i ubijamy.

Zakładanie trawnika z siewu

Produkowane przez nas mieszanki nasion traw różnią się pod względem przeznaczenia użytkowania i lokalizacji trawnika. Norma wysiewu wynosi od 2 do 3 kg na 100 m2. Siew wykonujemy ręcznie lub przy pomocy siewnika. Nasiona należy wymieszać z glebą na głębokość 0,5 – 1cm wałem kolczatką lub grabiami. Powierzchnię po siewie przykrywamy 0,5 cm warstwą rozdrobnionego torfu (który stymuluje wschody nasion) i uciskamy wałem gładkim.

Zakładanie trawnika z rolki

Zrolowaną trawę należy składować w miejscu zacienionym nie dłużej niż 24 godziny. Układanie trawnika z rolki najlepiej rozpocząć od linii prostej np. wzdłuż krawężnika. Rolki rozwijamy jedna przy drugiej, starając się aby każdy następny rząd był przesunięty względem siebie o połowę długości odcinka (jak cegła w murze). Odcinki powinny ściśle stykać się ze sobą tak aby nie powstawały szczeliny. Na stokach, terenach nachylonych darń mocujemy kołeczkami 1-3 szt. na m2.

Pielęgnacja trawnika

Aby trawnik był „wiecznie zielony" konieczne jest umiejętne podlewanie, koszenie i zasilanie traw nawozami.

Podlewanie – do momentu wzejścia trawy lub ukorzenienia się położonej darni przez okres 2-3 tygodni należy stosować częste podlewanie, utrzymując powierzchnię trawnika w stanie wilgotnym. W okresie upalnej pogody, 1-2 dniowa przerwa w podlewaniu może całkowicie „wysuszyć" wschody lub świeżo położoną darń. Najlepszą porą na podlewanie są wczesne godziny poranne. Należy jednak pamiętać, że nadmiar wilgoci przy upalnej pogodzie może powodować rozwój chorób grzybowych.

Koszenie – pierwsze koszenie wykonujemy gdy siewki osiągną ok. 10 cm. Przycinamy je na wysokość 6 cm. Ogólna zasada koszenia trawy opiera się na nie przycinaniu roślin więcej niż na połowę wysokości odrostu. Najwłaściwszą wysokością koszenia trawników przydomowych jest 4-5 cm, a zacienionych 7-8 cm.

Nawożenie – pierwsze nawożenie dla trawników nowo zakładanych wykonujemy przedsiewnie lub po wschodach traw. Trawniki z rolki nawozimy po ich ukorzenieniu (nie wcześniej niż po 2 tygodniach). Mieszanki nawozowe zawierają Azot (N), Fosfor (P), Potas (K) oraz mikroelementy. Dawki i rodzaj nawozu dobieramy odpowiednio do pory roku, przeznaczenia i lokalizacji trawnika. Polecamy szczególnie nawozy o spowolnionym działaniu, których składniki odżywcze uwalniane są sukcesywnie od 2 do 6 miesięcy takie jak: Sierrablen, Sportsmaster CRF, Granucote CRF, Greenstar CRF, Sierraform GT, Greenmaster. Kontrolowany sposób uwalniania składników pokarmowych owocuje silnym, równomiernie rosnącym i dobrze wybarwionym trawnikiem.