Mech na trawniku - Jak zwalczać?

Mech na trawniku - Jak zwalczać?

Występowanie mchu na trawniku jest zauważalne szczególnie wczesną wiosną i jesienią kiedy trawa ma gorsze warunki rozwoju.

 Istnieje kilka czynników, które sprzyjają rozwojowi tego zjawiska:

 • Zacienienie;
 • Błędy w podlewaniu;
 • Niedobór składników pokarmowych w glebie;
 • Występowanie szkodników;
 • Zbite, nieprzepuszczalne podłoże;
 • Nieregularne koszenie.

Przed założeniem darni i w trakcie jej pielęgnacji należy ograniczać powyższe czynniki. Pozwoli to zapobiegać, a nawet uniknąć problemu, jakim jest mech na trawniku.

Darń w cieniu

Do rozwoju pięknej, zielonej darni potrzebne jest dobre nasłonecznienie. Nie uzyskamy zwartej darni przy silnym zacienieniu, zwłaszcza w miejscach pod drzewami liściastymi.

Dlatego należy ograniczyć zasiew na terenie pozbawionym światła. Jeżeli decydujemy się na wysiew nasion w miejscu zacienionym, to powinniśmy korzystać z mieszanek nasion przeznaczonych do cienia.

Błędy w podlewaniu

Nadmierne podlewanie miejsc częściowo zacienionych o słabej cyrkulacji powietrza;

Częste zraszanie zamiast podlewania tzn. przemoczenia gleby na głębokość ok. 10 cm.;

Nawożenie

Mech na trawniku nienawożonym wygrywa konkurencję z trawą. Do nawożenia warto zastosować nawozy o przedłużonym działaniu, aplikowane w jednej lub dwóch dawkach w sezonie, zapewniają roślinom stały dostęp do składników odżywczych. Regularnie nawożenie pozwala osiągnąć efekt intensywnie zielonej i zwartej darni, co uniemożliwia rozwój mchu na trawniku.

Występowanie szkodników

Zaatakowanie darni przez larwy chrząszczy (np. chrabąszcz majowy, ogrodnica niszczylistka) powoduje jej przerzedzenie, co sprzyja rozwojowi mchu. Larwy rozwijają się w glebie, odżywiając się korzonkami roślin. Pomocne w takim przypadku jest zastosowanie oprysku preparatem biologicznym opartym na bazie owadobójczych nicieni lub zastosowanie preparatu chemicznego np. Dursban.

Nieprzepuszczalne podłoże

Przed założeniem trawnika na tzw. zlewnej lub gliniastej glebie, należy ją przekopać dodając piasku oraz zdrenować. Nieprzepuszczalne podłoże zatrzymuje wilgoć, co sprzyja rozwojowi mchu. Na trawniku już istniejącym przepuszczalność podłoża możemy poprawić wykonując nakłuwanie za pomocą wideł amerykańskich lub butów z kolcami na głębokość ok.10cm, a następnie posypując powierzchnię piaskiem. W przypadku większych powierzchni należy zastosować wał z kolcami.

Koszenie

Należy pamiętać o systematycznym koszeniu . Źdźbła powinny mieć wysokość 5-6 cm – przy koszeniu raz na tydzień, oraz 3-4 cm - przy koszeniu dwa razy w tygodniu. Jednorazowo mogą zostać skrócone nie więcej, niż o 1/3 jego wysokości. Nieregularne i zbyt niskie koszenie osłabia źdźbła i powoduje słabe krzewienie się trawnika.

Metody zwalczania mchu na trawniku:
 • mechaniczna, poprzez wygrabianie miejsc zajętych przez mech, a następnie podsiew nasion, przy jednoczesnym
  stosowaniu wszystkich powyższych zaleceń w celu ograniczenia rozrostu mchu na trawniku;
 • chemiczna, polegająca na zastosowaniu preparatu Trawnik Antymech, ograniczającego wzrost mchu. Stosuje się go
  głównie wiosną lub jesienią w formie proszku. Środek działa w połączeniu z wilgocią, dlatego należy go stosować po
  deszczu lub należy zrosić powierzchnię po zastosowaniu preparatu. Preparat pozwala uzyskać zdrową, zieloną darń
  (działanie widać już następnego dnia).