Problemy z trawą

Problemy z trawą

Trawnik jest to żywy organizm reagujący na wpływy miejscowego środowiska, nie można wszystkiego przewidzieć i wszystkiemu zapobiec. Często problemy wiążą się z występowaniem chorób lub szkodników oraz z zachwaszczeniem. Problemem mogą być krety, mrówki, rolnice itp. Uszkodzenia na trawnikach powodują także odchody psów. Na trawnikach o zwartej darni mogą pojawiać się grzyby kapeluszowe, które żyją w symbiozie z trawami.

Jest to zjawisko trudne do wyeliminowania. Trudności z normalnym wzrostem traw mogą występować na trawnikach zacienionych np. drzewa i budynki. Małe zacienienie wpływa na rozrzedzenie murawy a duże na ginięcie traw. Przeciwdziałać temu można dobierając odpowiednie odmiany traw lub podcinając gałęzie drzew. W niektórych sprawach nieodzowny jest kontakt ze specjalistą.