Renowacja trawników

Autor: mgr Piotr Prończuk

Renowacja trawników

Renowacja jest to szereg zabiegów mających na celu przywrócenie świetności trawnika bez kłopotliwego przekopywania i zakładania go od nowa.

Wiele czynników może wpłynąć na zły wygląd trawnika np. nieodpowiednio dobrana mieszanka traw (odmiany pochodzące z innej strefy klimatycznej lub niedostosowane do danego użytkowania lub stanowiska glebowego), zlokalizowanie trawnika w dużym cieniu, wymoknięcie przez długo zalegającą wodę lub śnieg, niewłaściwie wykonany zabieg nawożenia lub oprysk chwastobójczy, nadmierne wydeptanie, jak też skoncentrowane odchody zwierząt. Darń może być również uszkodzona przez choroby.

Przed podjęciem decyzji o renowacji dobrze jest określić przyczynę uszkodzenia trawnika i jeśli jest to możliwe trzeba ją usunąć (np. zredukować zacienienie przez obcięcie dolnych gałęzi drzew lub wycięcie zbędnych krzewów, odprowadzić wodę itp.) jeśli przyczyną była niewłaściwa pielęgnacja - pamiętać o skutkach i nie popełniać w przyszłości podobnych błędów.

Jak ocenić, czy nasz trawnik wymaga renowacji?

Jeżeli w naszej murawie zaczynają dominować chwasty, mchy, występują miejsca, w których trawa została wydeptana lub wypadła z powodu chorób, zacienienia lub innych przyczyn - oznacza to, że trawnik wymaga bardziej stanowczych działań niż koszenie nawożenie i podlewanie.
Renowację najlepiej jest przeprowadzić wiosną lub wczesną jesienią. Pierwszą czynnością jest bardzo niskie skoszenie powierzchni poddawanej renowacji. Następnie trawnik intensywnie wertykulujemy - wyczesując obumarłe resztki i słabe rośliny, nacinamy powierzchnię gleby na głębokość około 2 cm. Kierujemy się zasadą: co da się wyrwać podczas tego zabiegu wyrywamy. Miejsca na trawniku szczególnie uczęszczane powinniśmy poddać napowietrzeniu wgłębnemu. Robimy to przy pomocy aeratora lub wideł amerykańskich nakłuwając na 10-15 cm w 10 cm odległościach i lekko podważając Zabiegi te szczegółowo omówione zostały w poprzednim numerze.
Nasiona siejemy na spulchnioną i napowietrzoną glebę. W zależności od rozmiarów ubytków wysiewamy od 1-3 kg nasion na 1000 m2. Całość lekko grabimy, a następnie posypujemy cienką warstwą (od 0,5 do 1cm) torfu, ziemi lub kompostu. Należy pamiętać, że ziemia i kompost (zwłaszcza niewiadomego pochodzenia) mogą zawierać nasiona chwastów .Torf. natomiast jest od nich wolny. Zasianą powierzchnię dobrze jest zwałować. Zabieg ten poprawi kontakt nasion z wilgocią glebową i zapobiegnie wywiewaniu nasion. Renowację kończymy nawożeniem. Najlepiej jest zastosować nawóz wieloskładnikowy NPK - Azofoska, Polifoska (o zawartości azotu ok. 15 %) w dawce 3-4 kg na 100 m2 lub inną mieszanką nawozową specjalną na trawniki. 

Gdy regenerowany trawnik jest silnie zachwaszczony roślinami dwuliściennymi, należy zastosować preparat chwastobójczy: Bofix, Starane lub Chwastox według zaleceń na opakowaniu. Dobrze jest wykonać oprysk na dwa tygodnie przed planowaną renowacją lub dwa, trzy tygodnie po wschodach trawy. Ażeby przyspieszyć efekt renowacji należy czuwać nad stałą wilgotnością gleby (nie dopuszczać do przesuszenia powierzchni). Efekt renowacji możemy ocenić po ok. półtoramiesięcznym okresie tzn. po wschody traw i ich rozkrzewieniu.

Uwaga specjalna:

Aby ułatwić wyjaśnienie przyczyn złego stanu trawnika - powinniśmy każdorazowo odnotować skład użytej mieszanki traw (gatunki i odmiany) oraz producenta. W sprzedaży często znajdują się mieszanki gazonowe, które w swym składzie zawierają odmiany pastewne nie nadające się do użytkowania trawnikowego. Niezbędna jest wtedy konsultacja ze specjalistą.